Fritt Ords Honnør 2017
Kristin Clemet

Kristin Clemet for hennes mangeårige innsats for en kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt, og for å gjøre tankesmier til en viktig del av denne.