Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2019–20 - I krigens kjølvann

4. oktober 2019

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.