Kontakt oss

Post- og besøksadresse:
Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258, Oslo, Norge

For generelle henvendelser, ta kontakt på
telefon 23 01 46 46
eller e-postadresse post@frittord.no.

Du kan også kontakte oss direkte.
Pressehenvendelser rettes til stiftelsens direktør eller nestleder.
Fakturaer sendes til faktura@frittord.no

Administrasjon
Knut Olav Åmås
Knut Olav Åmås
Direktør
23 01 46 41 / 908 68 139

Generell søknadsbehandling
Internasjonale samarbeidsprosjekter

Bente Roalsvig
Bente Roalsvig
Prosjektdirektør og nestleder
23 01 46 43 / 916 13 340

Generell søknadsbehandling
Kritikerstipend og journalistikksøknader
Økonomi- og fakturaspørsmål