Stiftelsen Fritt Ord

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

Prosjektstøtte

Årlig deler Fritt Ord ut mellom 80 og 100 millioner kroner til støtteverdige prosjekter.

Hva støtter vi?

Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn­heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

Les mer

Hvordan søke støtte

Årlig deler stiftelsen ut mellom 80 og 100 millioner kroner til støtteverdige prosjekter.

Les mer

Tildelinger

Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmennheten til gode og være åpent tilgjengelige for alle.

Fritt Ords priser

Stiftelsen Fritt Ord hedrer personer eller organisasjoner for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål.

Fritt Ords Pris

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Prisen er en påskjønnelse til personer eller institusjoner for virke som i forhold til institusjonens formål anses som særlig verdifullt.

Se alle prismottakere

Fritt Ords Honnør

Fritt Ords Honnør er en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Honnøren tildeles når noen fortjener den, uten begrensninger i antall. Med honnøren følger en krystallvase og et pengebeløp.

Se alle prismottakere

Free Media Awards

Free Media Awards er det nye navnet på presseprisene som tildeles av de to stiftelsene Fritt Ord og ZEIT-Stiftung, tidligere kjent som Stiftelsen Fritt Ords Pressepris «Fri Presse Russland» og Gerd Bucerius’ Pressepris «Fri Presse Øst-Europa».

Se alle prismottakere

Egne prosjekter

Som del av arbeidet med å styrke ytringsfriheten tar Fritt Ord initiativ til egne prosjekter, alene eller med samarbeidspartnere.